Eğitim

  Eğitim

Geyikli Beldesinde okur–yazar oranı hayli yüksektir. Bunda okul sayısının çokluğu yanında, 1923’ ten itibaren ilkokulun bulunmasının payı büyüktür. Ayrıca,Halk Eğitim bünyesinde zaman zaman okuma- yazma kursları da açılmıştır.

Okullarımızı tanıyalım.

GEYİKLİ İLKOKULU

Kuruluş (açılış)Tarihi :1923

Kapanış Tarih :1997

Bulunduğu Yer :Geyikli Bel, Gültepe Mah.

Geyikli 1.İlkokulu 1923 yılında açılmıştır. 1923’ ten önce devam eden medrese,Cumhuriyetin ilanı ile kapatılmış ve medrese öğrencileri eski Arap harfleri ile açılan bu okula devam etmeye başlamışlardır.

Eski Arap harfleri ile öğretimini sürdüren okulun ilk muallimi Kellecuğun Yusuf Hafız (ATAMAN)’dır. Daha sonra Oguzlu Mehmet Efendi (YENİGÜN) görev yapmıştır.Üçüncü muallim Kellecuğu Mehmet Şevket (ATAMAN) bir müddet Arap harfleriyle eğitim-öğretim yapmıştır.1928 yılından itibaren yeni yazıya Kelleçoğlu Mehmet Şevket hoca ile devam edilmiştir.Okumla resmi ilk kayıtlı öğrenci 1334 doğumlu Keleşoğlu Aliosman’ (ÖZTÜRK)’dır.

1938’e kadar 3 sınıflı olan okul,bu tarihte beş sınıflı olmuştur. 1941 yılında ilk diplomayı alan kişi 1928 doğumlu Pirağa BAYRAKTAR’dır.(Diploma tarihi 12.05.1941,Diploma No: 1) Bünyesinden çok sayıda değişik meslek grubu kişiler yetişmiştir.

Geyikli İlkokulu,eski bir sübyan mektebinde eğitimine başlamıştır. (1923),1934 yılında bu bina onarım görmüştür.1938 yılında pansiyon binası yapılmıştır. (Yemekli) 1952 yılında Halkevi olarak yapılan bina okula dönüştürülmüştür.1966 yılında iki sınıflı ek bina yapıl-mıştır.Ek bina Devlet tarafından yapılmış olup,diğer bi-naların hepsi köy halkınca yapılmıştır.Şalpazarı’nda çılan ilk,Trabzon’da da sınırlı açılan okullardan biridir. 

1997-1998 Eğitim Öğretim yılında,kendi binasın-da Geyikli Çok Programlı Lisesi açılması nedeniyle, Geyikli İlköğretim Okuluna Öğretmen ve öğrencileriyle nakil olmuştur.

Geyikli İlkokulunda görev yapanlar (1923-1997) :

• Kelleçuğu Yusuf HAFIZ

• Oğuzlu Mehmet EFENDİ

• Kellecuğu Mahmut ŞEVKET

• Abdullah YILMAZ

• Ali Kemal MEMİŞOĞLU

• Veysel GÜVEN

• Hasan MURTAZA

• Ahmet İPEK

• Ülfet TÜRKMEN

• İhsan SAYIL

• Zekeriya BAYRAKTAR

• Ahmet SARIKAN (Kurtoğlu)

• Ahmet UZUN

• Osman ÇALIKOĞLU

• Hüseyin ÖZKAN

• Güngör KUTLU

• Raif YÜCÜSAN

• Alparslan KAZOVA

• Erol ALTINOK

• Nevzat ÖZTÜRK

• Bekir ÇETİN

• Kazım AYDEMİR

• Osman BAYRAKTAR

• Mehmet TÜRKMEN

• İbrahim Engin ONGEN

• İsmet RENK

• Ali Rıza YAVUZ

• Ahmet Nuri KAMILOĞLU

• İsmet AYVAZ

• Sami DEMİRBAŞ

• Mehmet ÖZDEMİR

• Abdulkadir ÖZTÜRK

• Hasan KONAK

• Güleser KONAK

• Osman ÇIVIL

• Nurullah KAYIŞ

• Mustafa DEMİRBAŞ

• Gülsen BAYRAKTAR

• Ali YILMAZ

• Hasan Fettah FETTAHOĞLU

• Şaban ERDEM

• Şevki ÖZENDİ

• Ahmet KUL

• Aslı ÇALIK

• Mustafa KABUL

• Ahmet YILMAZ

• Kadir ÖNGÖZ

• Hasan Hakkı AYGÜN

• Fatime İPEK

• Ali Osman BAYRAKTAR

• Aysel BEKTAŞ

• Ali BAYRAKTAR

• Süleyman TOPAL

• Osman AYDIN

• Tülin BAYKAN

• Mehmet BAYRAKTAR

• Muharrem DURAL

• Fikri FAİZ

• Saika FAİZ

• Ali Kemal MANZAK

• Zehra MANZAK

• Pervin KILIÇ

• Kazım ÖZTÜRK

• Suzan ARSLAN

• Ali YILMAZ

• Nihat KESKİN


YUMURCAKTAŞ İLKOKULU

Kuruluş(Açılış)Tarihi :1964

Bulunduğu Yer :Geyikli Bel.Yeni mah. 

Yumurcaktaş İlkoğretim Okulu 1.kademe de eğitim-öğretim faaliyetlerine devam etmektedir.. Öğ-renciler 2.kademe için taşımalı olarak Doğancı İlköğretim Okuluna taşınmaktadır.Betonarme yapılı, İki katlı olan binanın Kütüphane, Laboratuar, Spor Salonu, Okul Bah-çesi,Bilgisayar,Ders araç-gereçlerine ihtiyacı bulunmak-tadır.

Yumurcaktaş İlkokulunda görev yapanlar:

• Ahmet Nuri KAMİLOĞLU

• Ali Rıza YAVUZ

• Şevki ÖZENDİ

• Şaban ERDEM

• Abdulvehab DEMİRTAŞ

• Hasan BAKAL

• Osman TOPKARA

• Ali BAKAL

• Kazım ÖZTÜRK

• Mehmet BELDÜZ

• Mehmet TERZİ

KARAAĞAÇ İLKOKULU

Kuruluş(açılış) tarihi:1971

Kapanış tarihi :1995

Bulunduğu yer :Geyikli Bel-Yeni mahalle

1995-1996 Eğitim ve Öğretim Yılında Doğancı İlköğretim okuluna nakil olmuştur.

Karaağaç İlkokulunda görev yapanlar (1971-1995) :

• Muhammet KASAP

• Kadir ÖNGÖZ

• Aslı YILMAZ

• Ali Osman BAYRAKTAR

• Ali YAMAÇ

• Asım ŞENGÜL

• Dursun ÖNGÖZ

BELEN İLKOKULU

Kuruluş(açılış)Tarihi :1978

Kapanış Tarihi :1994

Bulunduğu Yer :Geyikli Bel.Yeni Mahalle

Okul öğrenci azlığı nedeniyle kapanmıştır.

Belen İlkokulunda görev yapanlar. (1978-1994) :

• Ali DEMİRBAŞ

• Dursun ÖNGÖZ

GEYİKLİ ORTA OKULU

Kuruluş(Açılış)Tarihi:1979

Kapanış Tarihi :1995

Bulunduğu yer :Geyikli Bel.Yeşilyurt mah.

Okula,Geyikli 1. İlk okulu Müdürü Mehmet TÜRKMEN Kurucu müdür olarak atanmıştır.Zor şartlar altında Geyikli ilkokulu bünyesinde eğitim-öğretimine devam eden okul,daha sonra Yeşilyurt mahallesindeki köy- tüzel kişiliğine ait bir binaya taşınmıştır.Çok sayıda öğrenci yetiştiren Geyikli Ortaokulu 1995-1996 eğitim-öğretim yılında,yeni yapılan Geyikli ilköğretim okuluna nakledilmiştir. Bünyesinde ilköğretim 1. Kademenin de açılması ile Geyikli ilköğretim okuluna dönüştürülmüş-tür.

Geyikli Ortaokulunda görev yapanlar. (1979-1995):

• Osman ÖNGÖZ

• Osman Tibet KIZAL

• Salih KAYA

• Ali USTA

• Ziya ÖZTÜRK

• Asım KILIÇ

• Ömer Lütfü AYDIN

• Öner PEKKER

• Zabit ORDU

• İsmet ARSLAN

• Özdemir PEHLİVAN

• Ganimet PEHLİVAN

• Ökkeş ARSLAN

• İlhan KIRLI

• Muhittin KAYIŞ

• Ümmü KARAKAYA

• Adem UĞUR

• Mustafa Tufan ÇOBAN

• Ahmet BEBEK

• Eyüp BALABAN

• Cengiz YILMAZ

• Recep KÖSE

• İbrahim Ethem TÜRKMEN (Ücr.Öğrt.)

• Abdülkadir DEMİRBAŞ (Ücr.Öğrt.)

• Mürsel DEMİRBAŞ (Ücr. Öğrt.)

• Memduh BEKAR (Ücr.Öğrt.)

• Mürsel DURAL (Ücr.Öğrt.)

• Erol DEMİRBAŞ (Ücr.Öğrt.)

ADEMBİLMEZ İLKOKULU

Kuruluş(Açılış)Tarihi:1988

Kapanış Tarihi :1995

Bulunduğu yer :Geyikli Bel,Yeşilyurt mah.

1995-1996 eğitim-öğretim yılında Geyikli İlköğ-etim okuluna nakil edilmiştir.

Adembilmez İlkokulunda görev yapanlar (1988-1995)

• Ali Kemal MANZAK

• Zehra MANZAK

• Fikri FAİZ

• Saika FAİZ

• Sündüz GÜLAY (Özdemir) (V.Öğrt)

• Naci TERZİ

• Sinan TÜRKMEN

• Ömer AKSU

• Ali DOĞAN

GEYİKLİ İLKÖĞRETİM OKULU

Kuruluş(Açılış)Tarihi:1995

Bulunduğu Yer :Geyikli Bel.Yeşilyurt mah.

Okul üç katlı betonarme bir yapıdan oluş-maktadır.Zemin katında,Kalorifer dairesi(fuel oil yakıtlı), TV dersliği, Laboratuar, arşiv ve depo bulunmaktadır. Üst katlarında idari odalar,kütüphane ve dershaneler bulunmaktadır.Tekli eğitim öğretim yapmaktadır.

Okulun öncelikle bahçesinin tanzim edilmesi, yarım kalan istinat duvarlarının yapılması gerekmektedir. Okul bahçesi,kafesli tel ile çevrilmelidir. Kapalı spor salonu,bilgisayar vs.gibi donanım malzemeleri yanında lojman sıkıntısı çekilmektedir.

Okullarımızdaki öğretmen sayılarının standart kadrodan aşağı düşmemesine , branş öğretmeni teminine öğretmen, öğrenci-veli diyalogunun kuvvetli olmasına çalışılmalıdır.Ayrıca, belde içerisindeki kurumların ve personellerin birbiriyle ve çevreyle uyumlu olması, başarıyı daha da artıracaktır.

Okul, bilgi yarışmalarında , sportif yarışmalarda çeşitli dereceler almıştır. Bünyesine Geyikli ilk öğretim okulunu da alması nedeniyle bir tarih taşımaktadır.Okula, etnoğrafik mana da bir köşe (müze) gereklidir.

Geyikli İlkoğretim Okulunda görev yapanlar.

• Ahmet BEBEK

• Eyüp BALABAN

• Cengiz YILMAZ

• Recep KÖSE

• Sinan TÜRKMEN

• Atike AYCAN

• Ali DOĞAN

• Ayla BEKTAŞ (OSMA)

• Ömer AKSU

• Naci TERZİ

• Abdülkadir UZUN

• Ali YILMAZ

• Ali Osman BAYRAKTAR

• Ahmet YILMAZ

• Nihat KESKİN

• Sündüz GÜN

• Mustafa KARLI

• Çetin ALBAYRAK

• Sema AKGÜN

• Bayram KURT

GEYİKLİ ÇOK PROĞRAMLI LİSE

Kuruluş (Açılış) Tarihi :1997

Bulunduğu yer : Geyikli beldesi,Gültepe mahallesi.

Geyikli ilköğretim Okulu Müdürü Sinan TÜRK-MEN‘in kurucu müdür olarak atandığı okulun bünyesin-de lise ve Ticaret Meslek Lisesi bulunmaktadır. Eğitim ve öğretimine 35 öğrenciyle başlayan okul,beldede kısa zamanda aşama kaydederek kendini kabul ettirmiştir. Yeni olması nedeniyle eksikleri bulunan okulun tanıtımı-nı daha iyi yapabilmek için sosyal faaliyetlere ağırlık verilmesi gerekmektedir.

Geyikli Çok Programlı Lisede görev yapanlar:

• Halit ARSLAN

• Osman GÜN

• İbrahim Halil ÇETİNTAŞ

• Fatma METİN

• Abdülsuat ÖZTÜRK

• Alper ÖZTÜRK

• Funda YILDIRIM

• Sezai SÖNMEZ

• Ayşe BAYRAKTAR (Ücr.Öğrt)

Copyrigt © 2017 Geyikli Beldesi Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Derneği ®
Bu site alemdarhost.com sunucularında barındırılmaktadır