Ekonomi

   Ekonomi

EKONOMİK DURUM

Karadeniz Bölgesinin Doğu Karadeniz bölümünde yer alan Trabzon İlinin genel problemleri Geyikli için de geçerlidir.

Arazi çeşitleri : 

• Taban tarla

• Bozuk koruluk

• İyi baltalık

• Çayırlık

• Ormanlık

• Mera

Arazının dağınık ve az olması denizden iç kesimde olma ve yükseklik tarım alanlarını ve tarım çeşitlerini etkilemektedir.Tarlalara tek bir ürün ekilmez ve dikilmez. Şöyle ki,Mısır bahçesine mısırın yanı sıra fasulye, salatalık, kabak,karalahana,pazı da dikilir. Bu şekilde ekime ara tarım denir. Bu ürünlerin ayrı ayrı ekilip dikilmesi düşünülmemektedir.

Toplanan ürünlerin (mısır) kurutulması, depolanması ise tekir (serender) veya çötenlere yapılır. Seren-der (Tekir ) 6 veya 8 direk üzerin de iç kısmı ikiye bölünmüş alt kısmı çitle örülmüş dikdörtgen tipinde tahtadan yapılmış bir yapıdır. Çöten ise genelde yuvarlak yapılı köşegenli de olabilen etrafı çitle örülmüş daha küçük bir yapıdır.

Çayırlıklara ise fındık dikilmektedir. Son yıllarda fındık bir geçim kaynağı olmaktadır. Ayrıca arıcılık yapan ailelerde vardır. Genel olarak arıcılığı kendi ihtiyaçları için yaparlar ve ihtiyaç fazlasını da satarlar. 

Tarımda kullanılan araç ve gereçler ise ilkeldir. Kazma,bel kürek vs. kullanılır. Sapan kullanılmaması veya makineleşmemenin nedeni arazının düz olmayışıdır. İlkel aletlerle insan gücüne dayalı tarım yapılır. Bunlardan bel “doğan” adı verilen tutulan yeri,demirden yapılı iki sivri ayağı olan,toprağı devirmeye yarayan bir alettir.Ayrıca tırmık, balta,orak,tırmık gibi aletlerde kullanılmaktadır.

Arazilere tabii ve suni gübre atılmaktadır. Tabii gübre,çiftlik gübresidir. Yöresel adıyla “kerme” dir. Sulamaya ihtiyaç duyulmamaktadır. İlaçlama ise genelde fındık,patates,meyve ağaçlarına yapılmaktadır. Bu bitkilerde pas hastalığı (çalık) görülür. İlaçlamanın yapılması gerekir.

Tarımdaki sorunlar:

a) Arazının darlığı ve azlığı

b) Arazının verimsizliği

c) Tohumların ıslah edilmemiş olması

d) Tarım araçlarının ilkelliği

Çözümler ise :

a) Arazilerin toplulaştırılması ve makineleşmeye geçilmesi

b) Yöreye uyum sağlaya bilen ürünlerin dikilmesi veya ekilmesi

c) Toprak tahlillerinin yapılması

d) Yeni tarım alanlarının açılması

e) Yamaç arazilere set yapılması

Geyiklide yetişen bazı meyve ve çeşitleri şunlardır 

Armut : Kiraz, elevi,bel,eğri sıpcık,makas, gülümçe, Mehmet,kabakulak,karınca,ve göğce gibi çeşitleri vardır.

Elma :Süt,demir,ekşi ve Tımara gibi çeşitleri vardır.

Erik : İstanbul,çakal,can ve kara erik gibi 

Kiraz : Akkiraz,çal kirazı ve kara kiraz gibi 

Türkiye’miz Dünya üzerinde kendi-kendine yetebilen

3-5 ülkeden biri olduğuna göre, Geyikli’de kendi-kendine tarım açısından yetebilen ve satabilen bir halde olmalıdır.

HAYVANCILIK

Hayvancılık geleneksel olarak yapılır. Yerli sığır adı verilen Kara sığırlar beslenir. Kışın ahırlarda,yazın yaylalara çıkarılır. Ahırların usulüne uygun olmadığı görülür. Yeni-yeni hayvancılık (besicilik) yapan girişimciler mevcuttur. Bu da sevindiricidir. Modern âhırlarda (sütçülük) üzere üstün ırk hayvanlarda beslenmektedir.Ahırlarda inek,öküz,ağıllarda,koyun, kü-meslerde tavuk horoz beslenir. Keçilerin ormanları tahrip etmesi nedeniyle bakımı yasaklanmıştır.

Hayvancılıkta,ahır,ırk ve verim sorunları çözüm-lendiğinde geçim sağlanabilir kanaatindeyiz.Ancak Dev-let desteği ve öncülüğü gerekmektedir.Hayvanların etin-den,sütünden ve derisinden faydalanılmaktadır.Tavuk-çuluk ve yumurtacılık yapılmaktadır.

Son yıllarda sütçülükte yapılmaktadır. Vakfikebir İlçesine bağlı Ketaş ve Kebir Süt fabrikaları buralardan süt toplamaktadır. Sütler fabrikalarda değerlendirilerek yoğurt,peynir ve yağ elde edilmektedir. 1995 yılında kurulan Geyikli Tarımsal Kalkınma Kooperatifi halen kurulma aşamasını tamamlayamamıştır. Üye kayıtları de-vam etmektedir. Bu mesele çözüm aşamasındadır. Sütler yerinde değerlendirilecek vatandaşa daha cazip şartlar sunulacaktır. 

Hayvan hastalıkları olarak genel de tabak,doğum felci görülmektedir.Bu hastalıklardan hayvanları koru-mak için İlçeden veteriner getirilmekte ayrıca periyodik olarak hayvan aşıları da yapılmaktadır.

Belediye bünyesinde bir veterinere ya da serbest çalışan veteriner hekimlere ihtiyaç duyulmaktadır.Bilinçli bir hayvancılık sayesinde aşağıdaki ürünlerin pazarlama ve dağıtımı yapılabilir.

Hayvansal Ürünler : 

• Yoğurtçuluk

• Sütçülük

• Peynircilik

• Yağcılık

• Arıcılık

• Yumurtacılık

SANAYİ

Yöremizde sanayi faaliyetleri yok denecek kadar azdır. 1 adet soğuk demir atölyesi, 4 adet marangoz atölyesi, 2 adet demirci ustası vardır.Sanayi faaliyetleri hammadde yetersizliği nedeniyle zayıftır.

MADENLER

Yeraltında çıkartılan ve ekonomik değere sahip olan mallara maden denir. Geçmişte Kireçhane mevkiinde kireç kuyusu açılmışsa da rezerv miktarının sınırlı olması ve işletmenin açık işletme metoduyla çalıştırılması nedeniyle yakıt temini (enerji) zorluğu yaşanmıştır. Bu durum işletmenin devamlılığını mümkün kılmamıştır.

Kireçhane mevkiinde olan,ocak ile ilgili çalışmalar devam etmektedir. 18 ayrı Kuruluşun yaptığı araştırma neticesinde 17 Kuruluştan olumlu netice alınmış olup,sadece Orman Bölge Müdürlüğü ile bölgenin orman alanı olması nedeniyle sorun bulunmaktadır. Bu sorunun Orman Bölge Müdürlüğünün istediği ÇED raporu neticesinde çözümlenmesi için gayretler devam etmektedir.(Yeni Şalpazarı Gazetesi, Geyikli Belediyesi Özel Tanıtım İlavesi,Mart 1999)

TİCARET

Beldemizin gelir kaynağı çok azdır. Son yıllarda fındık satışı yapıldığı görülmektedir. Tarım Kredi Koope-ratifi ortaklarına gübre satışı yapmaktadır. Tarımsal kalkınma kooperatifi kurulduğunda ticaretin daha da canlanması beklenmektedir.

Geyikli Beldesi, Yeşilyurt mahallesine Salı günleri semt pazarı kurulmaktadır. Haftalık ihtiyaçlar bu pazardan karşılanmaktadır.İlçe merkezinin pazarı Çar-şamba günü, SisDağı yayla pazarı ise Cumartesi günü kurulmaktadır.Ayrıca Cuma günleri sebze, meyve, balık, hamsi vs. gibi satış yapan araçlar ve seyyar manavlar da günübirlik gelmektedir.

Gültepe mahallesinde 1 ad.manifaturacı, 3 ad. Bakkaliye, 1 ad, fırın, 3 ad. kahvehane bulunmaktadır. Yeşilyurt mahallesinde ise 3 ad. bakkaliye, 1 ad. kahve-hane vardır.Yenimahalle’de ise, 1ad. fırın, 3 ad. Bak-kaliye vardır.

Esnaflarımız :

• Ali -Aslan EVREN ilk esnaflardandır. 

• Bakkaliye türünde:

Hasan EVREN, Murat BALTA, Sanibey BAYRAKTAR, Mustafa ÖZENDİ, Ali ÖZGÜL,Celal DURAL, Osman KASAP-Geyikli ,Aliosman (Mehmet) ŞENGÜL-İzmir 

• Toptan ve perakende : 

Erol DEMİRBAŞ-Trb. ,Celal DURAL-Ş.pazarı

• İpragaz Bayii : 

İsmet ÖZENDİ -Trabzon, 

• Fırıncı : 

Osman GÜLAY- Geyikli 

• Lokanta :

Hilmi GÜLAY; Hacı Salim TAŞKIN-Sisdağı

• Kahvehane : 

H.Salim TAŞKIN –Sisdağı,KadirBAYRAKTAR,

Ahmet Ali ÖZENDİ,Muhammet ÇAKIR-Geyikli,Ab-dulkadir ŞENGÜL-İzmir 

• Otel : 

Hacı Salim TAŞKIN- Sisdağı 

• Fotoğrafçı : 

Muhammet BELDÜZ-Şalpazarı 

• Berber : 

Yüksel BAYRAKTAR -Doğancı 

• Terzi : 

Ahmet GÜLAY-Şalpazarı

• Ayakkabıcı :

Nihat EVREN (Sultan Ayakkabıcılık-Trabzon) 

Bayram GÜLAY –İstanbul,Ali DEMİRBAŞ-Şalpazarı

• Mani faturacı : 

Mustafa AKKAYA-Geyikli,Sisdağı

• Balcı : 

Metin DEMİR-Samsun 

• Parfümeri : 

Orhan YAŞAR-İzmir

• Antenci :

Ali KARAGÖZ,Çağ Anten-Trabzon

• Marangoz Atölyesi : 

Kazım BAYRAKTAR,Asim YETER, Ali Osman BAYRAKTAR -Geyikli 

• Mobilyacı : 

Mustafa DURAL, Ahmet GÜLAY-Beşikdüzü

• Elektrikçi : 

Muhammet DURAL-Şalpazarı

• Elektrikli Ev aletleri Tamiri ve bayii : 

Haydar TÜRKMEN-Trabzon

• Sobacı : 

Halil-Ahmet DİNER -Şalpazarı

• Oto yedek Parça: 

Şükrü-Mehmet (Aliosman) GÜLAY-Beşikdüzü Mustafa -Mehmet BAYRAKTAR -İzmir

• Temizlik Şirketi (İztem) : 

Kahraman DEMİRBAŞ-İzmir

• Müteahhit : 

Keleş ÖZSOY, Mehmet ÖZTÜRK-Trabzon

• Hamam : 

Yüksel DEMİRTAŞ Fatih Hamamı –Trabzon, Necati BAKAL Sebat Hamamı -Akçaabat

• Kasaplar: 

Abdullah ,Asım ve Hüsamet GÜLAY, Ahmet AY-

DEMİR,Kazim DURAL, Kadir,Pirağa, Ali BAYRAK-TAR, Fevzi TAŞKIN, Mehmet BAYRAKTAR- Geyikli

• Şoförlerimiz :

Mustafa- Muzaffer KASAP, Kazim GÖREN, Ekrem DEMİRTAŞ, Hakkı DURAL, Muhammet GÖCE, Muhammet BAYRAKATAR( Toprak ağası), Fevzi-Os-man TAŞKIN,Mustafa,Hasan,Hüseyin GÜLAY (Garibu), Hüseyin GÜLAY,Osman GÜLAY, Osman GÜLAY (Fırıncı),Nasıf GÜLAY,Muhammet DURAL(Elektrikci), Hayri YETER,İbrahim YETER,Recep ÇAKIR Mehmet, Aydın KARAGÖZ,Mehmet BAYRAKTAR (Timur) Muhammet GÜLAY (Makinist), Ali Osman GÜLAY (Muhtar) Muhammet GÜLAY, Hasan ÖZGÜL,Erdoğan KIRAN,Ali DURAL,(Hacı),Mustafa DEMİRBAŞ 

• Kemençeciler: 

Mazinuğu Ali Osman (Gülay), Dıvruğu Hasan (Atalar ),Erol GÜLAY, Ali ATALAR; Hüseyin YETER, Mehmet KIRAN,Katip BAYRAKTAR, Orhan YAŞAR

• Avcılar :

Türker GÜLAY, Hasan Ali DURAL, Metin KANDİL, Osman GÜLAY, Ali Osman BAYRAKTAR, Şaban KAVUL

• Doktor: 

Ahmet DEMİRBAŞ- Şalpazarı,Şevki GÜLAY, Ahmet AYDREMİR -Samsun, Asiye DURAL-İstanbul, Ask Üstğ. Tbp.Asım BAYRAKTAR-Ankara-GATA 

• Diş Hekimi :

Ali Fuat DEMİRTAŞ-Samsun 

• Veteriner : 

Osman AKKAYA- Şalpazarı

Copyrigt © 2017 Geyikli Beldesi Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Derneği ®
Bu site alemdarhost.com sunucularında barındırılmaktadır